PADI Mermaid

Mermazing mermaids

För dig som gått Basic Mermaid eller för dig som vill ta ett större fentag från start

PADI Mermaid

PADI Mermaid kursen är en mer omfattande kurs och presenterar programmet i sin helhet. Denna kurs är utformad för att ge dig mer avancerade färdigheter, ökad vattenkomfort och en djupare förståelse för mermaidsimning, både i pooler och öppet vatten. Du som är intresserad utav mermaiding kan välja att starta ditt äventyr med denna kurs. 
I Denna kurs lär du sig grundläggande dykfysik, andningstekniker, dynamisk apnea och räddningstekniker.

Kursinnehåll

Teori
Kursens teoretiska del omfattar:

 • Djupare insikter i sjöjungfrukultur och historia.
 • Detaljerad genomgång av utrustning som används i mermaiding, inklusive olika typer av monofenor och dräkter.
 • Djupgående säkerhetsutbildning, inklusive riskhantering och förebyggande av skador.
 • Grundläggande oceanografi och förståelse för olika vattenmiljöer.
 • Andningstekniker före under och efter ett dyk. 

Praktiska övningar
Den praktiska delen av kursen innehåller:

 • Förbättring av grundläggande sjöjungfru-simningstekniker och introduktion av mer avancerade rörelser.
 • Tekniker för att öka effektiviteten och elegansen i simningen, såsom kroppsrörelser och andningskontroll.
 • Övningar i att dyka djupare och längre samt hantering av längre perioder under vatten.
 • Avancerade räddnings- och säkerhetsfärdigheter, inklusive hur man hjälper andra mermaids i nöd.

Målsättning
Syftet med PADI Mermaid kursen är att ge deltagarna:

 • Avancerade sim- och dykfärdigheter som sjöjungfru.
 • Större självförtroende och säkerhet i olika vattenmiljöer.
 • Djupare kunskap om vattenliv och respekt för marina ekosystem.
 • Förmåga att delta i och leda sjöjungfru-simningsaktiviteter på ett säkert sätt.

Förkrav
För att delta i PADI Mermaid kursen bör deltagarna:

 • Vara bekväma i vattnet och kunna simma minst 50 meter utan hjälpmedel.
 • Kunna flyta/trampa vatten bekvämt i fem minuter
 • Vara 10 år fyllda.
 • Vara i god fysisk kondition.

Utrustning

 • Monofena
 • En mermaidstjärt som täcker benen upp till midjan ( Frivillig ) 
 • Mask
 • Snorkel
 • Fenor 
 • viktbälte

Samtlig utrustning finns att hyra på Dive Team förutom mermaidstjärten. Kursen kan utföras utan denna outfit. 

Certifiering
Efter att framgångsrikt ha genomfört kursen, får deltagarna ett PADI Mermaid certifikat, som visar att de har avancerade färdigheter och kunskaper inom mermaiding.

Fördelar
PADI Mermaid kursen erbjuder flera fördelar, inklusive förbättrad fysisk kondition, ökad förmåga att röra sig elegant och effektivt under vatten, och en djupare koppling till den marina miljön. Kursen ger också möjligheten att bli en del av en engagerad och passionerad gemenskap av mermaid-entusiaster och att delta i evenemang och aktiviteter världen över. Den är idealisk för dem som redan har grundläggande färdigheter och vill ta sitt mermaiding till nästa nivå.

 
Pris
 •   2 900 kr
Kommande datum

Boka direkt genom att klicka på något av alternativen ovan. Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att höra dig till oss på:

phone 0523-16470

email lysekil@diveteam.se