Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy förklarar våra skyldigheter och dina rättigheter i hur vi hanterar dina personuppgifter.

Allmänt om personuppgifter

Din privata integritet är viktig för oss och vi värnar om våra kunders rättigheter. För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster som till exempel kurser, utfärder och event behöver vi behandla dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du förstår och känner dig trygg i den personuppgiftshantering vi företar. Den här personuppgiftspolicyn syftar till att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför och hur vi behandlar dem, vilka rättigheter du har och vilket ansvar vi har för dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ anses utgöra personuppgifter. När du anmäler dig till en kurs eller ett event via, telefon, e-post, vår hemsida eller i vår butik samt kontaktar oss via mail eller telefon eller tackar ja till något av våra nyhets- eller informationsutskick tillhandahåller du vanligtvis dina personuppgifter till oss. Personuppgifterna kan bestå av namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress, telefonnummer, dykerfarenhet, dykcertifieringar och dykintressen samt hälsodeklaration i de fall då det är en förutsättning för din dykträning. Dessa uppgifter kan också komma att inhämtas från tredje part, såsom PADI eller annan certifieringsorganisation.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vår hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat att Dive Team i Lysekil inte behandlar dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom vår verksamhet. Dina personuppgifter används för fäljande ändamål:

  • Tillhandahålla träning, kurser, utfärder och andra dykrelaterade aktiviteter till dig. Dina personuppgifter behövs för att vi skall kunna fullgöra dessa åtaganden.
  • Erbjuda service, anpassade rekommendioner och tillgodose dina önskemål. Detta kan inkludera svar till dig efter e-post- eller telefonkontakt. 
  • Kontrollera dina certifieringar eller PADI member/teching status.
  • Med ditt samtycke informera om erbjudanden, nyheter och event via nyhetsbrev, e-post, telefon eller andra utskick. Du kan alltid säga upp eventuell prenumeration när som helst genom att klicka på en länk i nyhetsbrevet. Du kommer aldrig få någon otillåten marknadsföring eller spam.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för våra åtaganden gentemot våra kunder, försäkringsbolag, myndigheter eller certifieringsorganisation. 

Kurser och certifieringar

7 år eller enligt annat krav från certifieringsorganisation eller försäkringsbolag.

Köp- och orderhistorik

7 år enligt bokföringslagen.

Administrativa dokument såsom risk- och ansvarsinformation, hälsodeklaration och säkerhetsregler

7 år eller enligt annat krav från myndigheter, certifieringsorganisation eller försäkringsbolag.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar aldrig dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke och endast då det krävs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. De vi kan komma att dela dina personuppgifter med är:

PADI

För att tillhandahålla kursmaterial till- eller påbörja något av våra PADI-program behöver vi dela dina personuppgifter samt risk- och ansvarsinformation, hälsodeklaration, säkerhetsregler, provresultat, kursmoment och certifieringar med Professional Association of Diving Instructors (PADI).

Emergency First Response

För att tillhandahålla kursmaterial till- eller påbörja EFR-utbildning behöver vi dela dina personuppgifter, provresultat samt administrativa dokument med Emergency First Response Corporation.

Nyhetsbrevsleverantör

Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör i samband med utskick.

Dina rättigheter

Tillgång

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

Rättelse

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Borttagning

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Ändrigar i personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att ändra denna personuppgiftspolicy då och då. Detta kan exempelvis vara nödvändigt vid lagändringar eller förändringar inom vår organisation. Eventuella ändringar kommer finnas tillgängliga på vår hemsida - www.diveteam.se.